1
1
1
1
1

Program Imprezy

PROGRAM VII CROSSU Z HISTORIĄ W TLE – 7 MAJA 2022 R.
08.00 – 9.45 Biuro Zawodów Biegu głównego – odbiór pakietów startowych, informacja.
09.45 Powitanie zawodników. Rozpoczęcie Imprezy Cross z historią w tle.
10.00 – 12.00 Start VII Biegu Pamięci Żołnierzy Grupy Kampinos AK – 10 km.
10.15 – 12.15 Start III Nordic Walking Pamięci Żołnierzy Grupy Kampinos AK – 10 km
12.00 Otwarcie bloku historyczno-kulturalno-kulinarnego.
12.15 Prezentacja pieśni i utworów literackich, tańców ludowych z okresu – przedszkolaki.
12.30 – 14.00 Gry terenowa – Niepodległa Rzeczpospolita Kampinoska.
12.45 Ogłoszenie wyników Biegu i NW – dekoracja zwycięzców.
13.00 – 13.45 Małe Biuro Zawodów – rejestracja, odbiór numerów startowych.
13.30 Ogłoszenie wyników konkursu historyczno-artystycznego – wręczenie nagród.
14.00 Start Małych Biegów Pamięci Żołnierzy Grupy Kampinos AK dla dzieci
i młodzieży – dekoracja po każdej kategorii wiekowej.
15.00 Zakończenie

Skip to content