1
1
1
1
1

Kawiarenka Kombatancka

Kaw_1

Porucznik Tadeusz Budzyński „Czereśnia”, żołnierz „Grupy Kampinos” Armii Krajowej, zaprzysiężony w 1942 roku. Autor cyklu obrazów dokumentalnych przedstawiających historię „Grupy Kampinos”. Razem z bratem Kazimierzem brał udział niemal we wszystkich akcjach „Grupy Kampinos” przez cały okres Powstania Warszawskiego. Oprócz amunicji i granatów zawsze miał w plecaku przybory do rysowania. W czasie powstania wykonał wiele szkiców przedstawiających ważne wydarzenia związane z działalnością zgrupowania, w którym walczył.

 

Kaw_2

W programie przewidziano prezentację kopii obrazów Tadeusza Budzyńskiego, żołnierza Grupy Kampinos AK.

Kiedy brakowało papieru, szkicował na tekturze pozyskanej z opakowań. Po wojnie na podstawie własnych szkiców namalował cykl obrazów dokumentalnych, z których część zaprezentujemy. Wiele obrazów autorstwa Tadeusza Budzyńskiego zdobi dziś ściany gabinetów dostojników Kościoła i przedstawicieli władz państwowych. Były one wręczane w ramach podziękowania za organizację uroczystości upamiętniających „Grupę Kampinos”. Tadeusz Budzyński jest również autorem wiersza „Marsz Grupy Kampinos”.

 

Biblioteka Publiczna Gminy Leszno zaprezentuje książki poświęcone Armii Krajowej, a w szczególności Grupie Kampinos. 

Kaw_3

W 2014 roku prezentowaliśmy wiersze por. Leszka Andrzeja Mroczkowskiego, prezesa Zarządu Środowiska „Grupa Kampinos” AK w latach 2011-2013. Leszek Andrzej Mroczkowski, jako żołnierz WiN był więziony i represjonowany. W latach 1948-1951 żołnierz WiN, w IV Komendzie Krakowskiej, z-ca dowódcy oddziału specjalnego, odpowiedzialnego za przerzut żołnierzy podziemia niepodległościowego na Zachód.

W 1951 aresztowany w Jeleniej Górze; przewieziony do UB we Wrocławiu, wielokrotnie przesłuchiwany, poddawany fizycznym i psychicznym torturom, przetrzymywany w pojedynczej celi. W 1952 wyrokiem Sądu Wojskowego we Wrocławiu I instancji skazany na karę śmierci, wyrok zmniejszony przez Sąd Wojskowy II instancji do 12 lat więzienia; osadzony w ZK we Wronkach, w 1959 zwolniony na mocy amnestii.

W sierpniu 1980 współorganizator Komitetu Strajkowego w Zakładzie Materiałów Elektrycznych w Warszawie. W latach 1980–1981 członek KZ „Solidarności” tamże. 1982-1989 współpracownik Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu „Solidarności”; organizator hurtowego punktu kolportażowego podziemnej prasy, m.in. „CDN – Głosu Wolnego Robotnika”, „Robotnika”, „Tygodnika Mazowsze”, książek wydawnictw: NOWa, Krąg, CDN, znaczków poczt podziemnych; koordynator dostaw wydawnictw do Krakowa, Katowic, Przemyśla, Zakopanego, Poznania. W tym samym okresie współorganizator kursów z zakresu prawa dla działaczy związkowych; kilkakrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany rewizjom. W 1985 uczestnik głodówki w obronie więźniów politycznych
w Krakowie-Bieżanowie. Od 1990 członek Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego. Od 1992 na emeryturze. Od 2001 podporucznik WP w stanie spoczynku. Wyróżniony odznaką „Weteran Walk o Niepodległość” (1997) oraz odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2009).

Organizatorzy zapraszają również na wystawę zdjęć archiwalnych z okresu Powstania Warszawskiego, udostępnionych przez Instytut Pamięci Narodowej.Kaw_4

Podczas imprezy wyeksponowane będą prace plastyczne i literackie nagrodzone w konkursach zorganizowanych przez zespoły szkół w naszej gminie.

———————–

Wiersze por Leszka Mroczkowskiego:

Pożegnanie małej sanitariuszki
1 sierpnia
Deszczowy poranek
Epitafium
Gdzie jesteś moja Ojczyzno
Kołysanka
Modlitwa do Pana Boga
Opowieść o śmierci Ks Wrony
Ostatni list do Matki
Pochód

Skip to content